NLF / Info / NLF CAMO

NLF CAMO

NLF CAMO er heleid av Norges luftsportforbund, og er etablert for at klubber og medlemmer av NLF skal ha tilgang til en CAMO i Norge. Les mer om NLF CAMO

Kontakt NLF CAMO

Spørsmål av teknisk karakter kan rettes til Einar Bjørnebekk på tlf. 971 23 448 eller camo@nlf.no

Spørsmål av administrativ art (Innmelding, betaling etc.) kan rettes til Tom Bjerke på 995 45 119 eller camo@nlf.no